contacto@orientalia.es

Les nostres normes són les de bona convivència:

- Voluntat de compartir i ajudar
- Curiositat per la cultura de l'altre
- Respecte cap a l'altre
- Consciència que la veritat no és patrimoni d'un
- Consciència que som el resultat d'un procés històric
- Sentit comú

Gràcies per compartir aquests valors!